geiser

geiser Dit is de naam van een aan de muur gemonteerde doorstroom-type boiler die werkt met energie afkomstig van de verbranding van gas. De kolom verwarmt onmiddellijk het water en is economisch gunstig door het gebruik van gas. Dit kan vloeibaar gemaakt zijn (ballon) of aardgas.

De uitvinder van de geiser is de ingenieur H. Junkers. Meer dan een eeuw geleden opende de Duitser een fabriek voor de productie van gasapparatuur, die begon met het produceren van kolommen, die tegenwoordig vaak worden gebruikt.

Geiser is niet alleen te vinden in landhuizen en cottages. Ze worden geïnstalleerd in appartementen en vergaste huizen. Bij het installeren van het apparaat moeten veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen: schoorstenen en ventilatie moeten in de kamer worden geplaatst. Over het apparaatapparaat gesproken, de belangrijkste elementen zijn: een brander, een warmtewisselaar en sensoren waarmee de kolom kan werken.

De belangrijkste indicatoren van het apparaat zijn het verbruikte en nuttige vermogen, waarvan de efficiëntie van het apparaat en de gaskosten afhangen. De volgende belangrijke indicatoren het is de druk van water en gas.Het is vrij duidelijk dat de boiler bij lage druk weigert te werken. De brander kan automatisch worden ontstoken wanneer de waterkraan wordt geopend of handmatig, door op een speciale knop te drukken.

camcorder

Thuisbioscoop

Muziekcentrum